Léčebná tělesná výchova

nhgzhgztzutzutzutzu

Léčebná tělesná výchova (LTV) tvoří hlavní část náplně práce fyzioterapeuta. Na základě vyšetření a zhodnocení stavu pacienta stanoví fyzioterapeut fyzioterapeutickou diagnózu a stanoví rehabilitační plán. Ten pak realizuje s využitím prostředků pohybové, manuální a fyzikální terapie.
LTV (léčebná tělesná výchova) - skupinová:
Cvičení pacientů stejně nebo podobně postižených s dg. ortopedickými, traumatologickými, neurologickými, interními, psychiatrickými, gynekologickými apod.. Cvičí se ve cvičebně. Běžně se používá náčiní – míče, kroužky, malé míčky… a speciální pomůcky.

LTV (léčebná tělesná výchova) - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků:
Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. S pacientem, resp. rodinným příslušníkem je proveden přesný nácvik vhodných, individuálně vybraných cviků, je vysvětlen jejich účinek, stanovena kritéria a limity provádění.

LTV (léčebná tělesná výchova) - individuální pod dohledem na přístrojích:
Pasivní procvičení hybnosti, rytmu pohybů se provádí na elektrických přístrojích typu bicyklového či rumpálového ergometru.

LTV (léčebná tělesná výchova) individuální, kondiční a analytické metody:
Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním.

LTV (léčebná tělesná výchova) – nácvik lokomoce a mobility:
Vertikalizace ze základní polohy v leže na zádech do sedu na normálním polohovacím lůžku, nácvik stoje u pevné opory, nácvik chůze po rovině, šikmé ploše, schodech, užívání protetické pomůcky...