Ultrazvuk

uz-obr

• Ultrazvuk je mechanické vlnění s frekvencí vyšší než 20 000Hz, při jeho terapeutické aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud, patří tedy mezi mechanoterapii.

• Pokud při aplikaci vyloučíme i minimální vzduchovou mezeru mezi aplikační hlavicí a povrchem těla, přenese se kmitání z hlavice na tkáně a formou podélného vlnění se snadno šíří do hloubky. Ve dráze ultrazvukového paprsku dojde k rozkmitání všech buněk. Tím dochází jednak k tzv. mikromasáži s následným zkapalněním rosolovitých struktur, jednak k přeměně mechanické energie na tepelnou a k hlubokému ohřevu tkání.Množství vznikajícího tepla je závislé na množství absorbované energie.

Fyziologické účinky ultrazvuku

1. Zlepšení lokální cirkulace a tím i metabolismu. S rostoucí teplotou se zvyšuje vazodilatace

2. Zvýšení permeability kapilár a tím urychlené vstřebávání extravazální tekutiny.

3. Zlepšení lokální cirkulace a pokles orthosympatické aktivity vede k výrazné svalové relaxaci.

4. Zlepšení bolestí z lokální ischémie.

5. Hematomy i otoky přecházejí díky přeměně fibrinogenu na fibrin v gel, ultrazvuk tento gel rozpouští a tím urychluje resorpci. Protože přeměna fibrinogenu na fibrin je základem hojení (vznik jizvy), není vhodné aplikovat ultrazvuk v perakutních stádiích po traumatu.

6. Zlepšení regeneračních schopností tkání

NOVĚ BTL SONO , NOVINKA  APLIKATOR