Magnetoterapie

magnet

Princip magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulzující magnetické pole o nízké frekvenci.
Základními stavebními prvky našeho organismu jsou živé buňky, které jsou ohraničeny plazmatickou membránou. Vně i uvnitř těchto buněk probíhají biochemické reakce. Za určitých podmínek má membrána schopnost propouštět látky směrem do buňky nebo z buňky.
Pulzní magnetické pole svým působením zvětšuje propustnost buněčných membrán.

Na ionty, které existují v buňkách a v koloidním systému, působí mechanické síly vlivem elektrických potenciálů vyvolané magnetickým polem. Síly jsou synchronní s magnetickými pulzy a usměrňují pohyb iontů ve stejné frekvenci. Působením střídavých tlaků na buněčné stěny a zvýšením propustnosti iontových kanálků se zvyšuje látková výměna. Tento proces působící po určitou dobu vede k normalizaci elektrických potenciálních rozdílů (tj. zjednodušeně vysvětleno rozdíl mezi elektricky kladně nabitým povrchem buňky a záporně nabitým vnitřkem). Dochází ke zvýšené látkové výměně, výrazně se zvětší prokrvení a okysličení části těla, na kterou je pulzní magnetické pole aplikováno.

Na základě klinických zkušeností i experimentálních prací řady světových pracovišť dnes víme, že pulzní magnetické pole:

Zmenšuje či úplně odstraňuje bolest
Pulzní magnetické pole totiž ovlivňuje především silná nervová vlákna a omezuje přenos bolestivých vjemů z nervových zakončení do centrální nervové soustavy.
Navozuje rozšíření krevních cév
v aplikované oblasti během několika minut. Při opakovaných aplikacích se léčebný efekt urychluje a prodlužuje. V důsledku rozšíření cév stoupá v léčené oblasti teplota až o 1°C.
Má protizánětlivý efekt a to jak u akutních, tak i u chronických zánětů.
Má hojivý efekt
Vlivem pulzního magnetického pole dochází k rychlejšímu hojení kostních zlomenin a otevřených poranění kůže a podkoží.
Podporuje látkovou výměnu
a zlepšuje detoxikační procesy v organismu.

PRAKTICKÉ POZNÁMKY K magnetoTERAPII
před započetím terapie pulzním magnetickým pole je nutno pacienta pečlivě vyšetřit, stanovit diagnozu
během terapie neprovádět žádná rentgenová vyšetření, nebo ozařování
současně při všech aplikacích pulzního magnetického pole pokud je to možné provádět klasickou rehabilitaci, nikdy neaplikovat elektroléčbu, pouze vířivou koupel, masáže, mobilizaci, cvičení, parafinové zábaly a pod.
terapie není návyková ani nemá vedlejší účinky
pacient při aplikaci ve většině případů nic nevnímá
pomocí permanentního magnetu je nutno demonstrovat pacientovi přítomnost pulzního magnetického pole
léčba by neměla být prováděna po 21 hodině, protože se za určitých podmínek mohou dostavit poruchy spánku
při opakované léčbě jednoho a toho samého paciena mohou být účinky různé
magnetické siločáry pronikají všemi části těla, kostmi i tkáněmi rovnoměrně, pacient se nemusí svlékat, nevadí sádrové obvazy
zavedené kovové implantáty nejsou pro magnetoterapii kontraindikovány
prvních pět aplikací by mělo být realizováno pokud možno v následujících dnech, minimálně každý druhý den
pokud dojde k lehkému zhoršení stavu v průběhu 1-5 léčby, jedná se o známé procesy při iniciální reaktivní fázi, není to důvodem k přerušení terapie
pokud se nedostaví do 5-6 aplikace žádná reakce při léčbě, jedná se o rezistenci vůči terapii, jakož to následek chemoterapie nebo ozařování s vedlejšími účinky. V takovýchto případech se může dostavit účinek až po 15-20 aplikacích
aplikujte magnetoterapii co nejdříve, pulzní magnetická pole ovlivní funkční poruchy, nikoliv fixované patologické změny
minimální doba aplikace je 20 minut, minimální počet aplikací 10, optimální 15, u těžších případů i více
pokud to lze, nekončete magnetoterapii naráz, ale ke konci prodlužujte intervaly mezi jednotlivými aplikacemi
individuální přístup k pacientům je nezbytností, zejména u bolestivých stavů
biologické reakce způsobené slabým magnetickým polem jsou velice často velkými intenzitami magnetického pole neovlivnitelné. Je proto výhodné začít terapii nejdříve se slabšími intenzitami, tzn., realizovat nástupní fázi a na konci terapie lze použít podobný postup snižování intenzity, indikátorem může být subjektivní cítění pacienta pokud je to nutné u těžších případů může být aplikace prováděna 2x denně a to při časovém odstupu minimálně 6 hodin
výsledky jsou většinou lepší pro chronické onemocnění a horší pro akutní patologické procesy
při správné aplikaci vede k obnově autoregulačních systémů organismu
při aplikaci na oblast nadledvinek se zvyšuje imunita organismu, dochází k vyplavování fyziologických kortikálních hormonů a aktivuje se osa hypofýzanadledvinky
upravuje se krevní obraz zlepšením funkce kostní dřeně
urychluje srůst kostí po arthrodezách a při implantaci kostních štěpů
roztroušená mozkomíšní skleróza, pacienti udávají subjektivní zlepšení, upravuje se spasticita, inkontinence, v některých případech i poruchy vizu
otoky a stavy po distorzích kloubů většinou ustupují po druhé aplikaci při současném analgetickém efektu
bércové vředy, v případech sklerotického okolí a zaschlé spodiny vředu bez známek tvorby granulí dojde nejprve k objevení bolesti, zarudnutí okolí, zvětšuje se sekrece a objevuje se granulace, po čtyřech týdnech aplikace dochází většinou k uzavření vředu granulemi a epitalizaci
flebitidy, současně s klasickou protizánětlivou terapí rychleji ustupují projevy zánětu, doba léčení se zkracuje asi o polovinu
u protrahovaných hojení zlomenin, u podezření na tvorbu pakloubů, u vitálnch pakloubů se štěrbinou ne širší než 5mm dochází k výraznému zkrácení léčby
u osteomyelitidid je nutno odstranit sekvestry a hnis, při dokonalé imobilizaci a podávání antibiotik jsou výsledky překvapující
parezy periferních nervů,zvláště u pooperačních nebo poúrazových stavech se vrací hybnost a citlivost o 2/3 rychleji, než při klasické rehabilitaci
dochází k výrazné potenciaci antibiotik
sinusitidy, otitidy, léčba je zvláště účinná v iniciální fázi zánětlivých změn, zduření sliznice v paranazálních dutinách rychle ustupovalo a vstřebával se výpotek
akutní LS syndrom, kontraktury většinou ustupují po druhé aplikaci, zvětšuje se hybnost, dostavuje se analgetický efekt, u těžkých případů aplikace 2x denně
primární polyarthritis, zvláště v iniciálním stádiu choroby na drobných kloubech rukou a nohou,mizely nejen bolesti, ale i otoky, ranní ztuhlost a zvětšovala se pohyblivost kloubů
dochází k lepšímu prokrvení a saturaci tkání kyslíkem, uvolňují se cévní spazmy, dochází k vazodilataci
u zánětlivých stavů měkkých tkání i skeletu dochází po prvních aplikacích ke zvýšení sekrece z rány, u hnisavých ložisek je nutno evakuovat hnisavé dutiny a odstranit sekvestry
u svědivých dermatóz dochází k výraznému zklidnění
u lehčích forem dětské mozkové obrny dochází k úpravě biorytmů bdění a spánku, mění se psychomotorika ve smyslu "oživení" dítěte a jeho zájmu o okolí, dochází k úpravě svalového tonu u hypotonických, hypertonických, nebo atonických stavů, zrychluje se vedení vzruchu periferními nervy, snižuje se spasticita bronchů, zvyšuje se střevní peristaltika, což je možno využít u paralitických ileů, dochází k ůpravě vazomotoriky, léčba je dlouhodobá, spojená s intenzivní rehabilitací, aplikace se provádí denně po dobu 4 5 týdnů a opkuje se 3x do roka
u onemocnění podpůrného a pohybového aparátu je úspěšnost léčby až 90 procent
přibližně u 1/3 revmatiků lze očekávat subjektivní zhoršení po prvních 3 aplikacích, není to důvodem k přerušení terapie pulzní magnetoterapie