Fyzioterapie a léčebná rehabilitace

417235_7778

Snahou fyzioterapeuta je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí pacienta a jeho návrat k plnohodnotnému životu.

Fyzioterapeut je odborně vzdělaný v oborech ortopedie, neurologie, interní medicíny, traumatologie, revmatologie, biomechaniky, základní funkční rtg diagnostiky a zejména funkční anatomie. Vždy nahlíží na člověka jako na jeden kompaktní funkční celek a ne pouze na jeho jednotlivou, postiženou část. Je si vědom řídící funkce centrálního nervového systému v organizmu člověka, zejména pak jeho vlivu na pohyb. Pohyb je řízen z CNS, a ten neřídí pouze svaly, ale celé pohybové vzory a každá pohybová funkce pak zase ovlivňuje orgány těla.

Fyzikální terapie (fyzikální léčba) využívá fyzikálních prostředků a energií k léčebným účelům. Cílem je mechanickými, termickými, elektrickými, magnetickými nebo laserovými impulsy dosáhnout odstranění bolesti, zlepšení narušených tělesných funkcí pohybového aparátu, zlepšení trofiky tkání.

Pro úspěšný průběh fyzioterapie u konkrétního pacienta je důležité vypracování terapeutického plánu s přihlédnutím ke všem nedostatkům a potřebám jeho zdravotního stavu. Ten je koncipován nejen jako léčba aktuálního zdravotního stavu, ale jako komplex edukace pacienta, který působí cíleně na jeho zdravotní stav a stimuluje prvky preventivní ochrany.

 

 

 

 

nabízené terapie a služby :

 • myofasciální techniky
 • reflexní terapie a masáže
 • mobilizační techniky
 • léčebná tělesná výchova
 • instruktáže cvičení / míč, overball, therraband /
 • terapie - Kabatova a Bobath metoda
 • výcvik senzomotorických funkcí
 • termoterapie
 • parafínové zábaly
 • cvičení metodou Ludmily Mojžíšové
 • příprava k porodu
 • elektroterapie
 • magnetoterapie
 • elektrostimulace a elektrogymnastika
 • terapie ultrazvukem
 • terapie rázovou vlnou
 • terapie biolampou
 • cvičení na orbitreku
 • klasická masáž
 • Dornova metoda
 • Breussova masáž
 • Hot stones masáž / lávové kameny /
 • Vojtova reflexní lokomoce
 • rehabilitace  pacientů po CMP
 • rehabilitace  dětí s vadným držením těla
 • rehabilitace pacientů se skoliózou
 • manuální lymfodrenáže
 • BIO MAT infračervená ametystová terapeutická podložka
 • RÁZOVÁ VLNA
 • Mc Kenzie koncept -  MDT - mechanická diagnostika a terapie