Zdravím Vás !

Jmenuji se Martina Pospíšilová, narodila jsem se 2.2.1965 v Mělníku. Vystudovala jsem zdravotnickou školu v oboru dětská sestra a po ukončení střední školy jsem pracovala na dětském oddělení mělnické nemocnice. Po mateřských dovolených, a chvilce odmlčení ve zdravotnictví,  jsem se začala věnovat studiu v oboru fyzioterapie.   Vystudovala  jsem vyšší odbornou školu v Brandýse nad Labem - obor fyzioterapie, vysokou školu na fakultě tělovýchovy Univerzity Karlovy v Praze - v oboru tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených,vysokou školu Svaté Alžběty v Bratislavě – obor fyzioterapie a Univerzitu Jana Amose Komenského -obor speciální  pedagogika. Během studií vysokých škol jsem pracovala na oddělení rehabilitace mělnické nemocnice. Souběžně jsem se vzdělávala absolvováním kurzů a školení / viz níže /.

Pro ucelenou komplexní rehabilitační péči jsem se nyní rozhodla pracovat samostatně, jako registrovaná fyzioterapeutka v nestátním zdravotnickém zařízení.  Nabízíme Vám své služby v bezbariérové budově Dermal Centra u polikliniky v Mělníku.Pražská 103. 

 

Absolvované kurzy:

 • cvičení na rehabilitačních míčích
 • škola zad
 • myofasciální techniky
 • mobilizace žeber metodou paní Mojžíšové
 • terapeutické přístupy v neurologii
 • kineziologie
 • stabilita hlubokého stabilizačního systému
 • whiplasch syndrom
 • terapeutické přístupy u DMO
 • Bobath koncept -inovační kurz
 • reflexní zónová terapie nohy
 • fyzioterapie u poškození ramenního kloubu
 • fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů
 • využití infračerveného záření v terapii s  BIO MAT
 • Mc Kenzie koncept A,B,C,D
 • taping , kineziotaping

 

Při své práci  se věnuji pacientům komplexně s přihlédnutím na jejich momentální obtíže. 

 

 

 

 

 

 

 

pro posilu.....

Dobrý Pane Ježíši, nechť má duše uslyší zrána hned tvůj milý hlas, žes i dnes mi blízko zas..

Ty, jenžs hřivny rozdělil, chceš, by každý pilen byl, i já jdu k pracím svým, oči k  tobě obracím.

Neb bez tvého přispění marné vše mé snažení. Tebe-li však s sebou mám,  ve všem moc tvou poznávám!

                                          

                                       píseň z evangelického zpěvníku "Dobrý Pane Ježíši"