Image

 R E H A B I L I T A Č N Í      C V I Č E N Í
NA GYMNASTICKÝCH MÍČÍCH S PRUŽNÝMI TAHY A OVERBALLEM

 

 

Cvičíme Po - Pá

Více info na tel. 721663535