Image

 R E H A B I L I T A Č N Í      C V I Č E N Í
NA GYMNASTICKÝCH MÍČÍCH S PRUŽNÝMI TAHY A OVERBALLEM

 

 

od září 2014 se scházíme v sále DDM Mělník

 

středa 19.00-20.00  / Martina/

středa 20.00-21.00  /Martina/

čtvrtek 20.00-21.00 /Daniel/