Přístrojová lymfodrenáž

l4

Lymfatický systém

Krevní kapiláry zajišťují odvádění buněčných odpadních látek (katabolitů), toxinů, patogenních organismů, ale i minerálů, přebytečné vody atd. z mezibuněčného prostoru. V případě, že dojde k poškození mízního systému (např. úraz, nádorové onemocnění, svalové přetížení…) dochází k hromadění lymfy v mezibuněčném prostoru a ke vzniku otoku – lymfedému. Zároveň může docházet k doprovodnému selhávání imunitního systému a pocitu únavy.

Lymfatický systém nemá žádný podpůrný zdroj pohybu lymfy v cévách jako je tomu např. u krevního řečiště, které je poháněno srdcem. Lymfa je „pumpována“ především svalovou činností.

Proto např. u osob, které mají sedavé zaměstnání, dochází častěji k otokům dolních končetin.
 

l3

Přístrojová lymfodrenáž je účinná moderní šetrná terapie mízního systému. Zároveň je vyhledávaná i pro své relaxační a kosmetické účinky.

Vzhledem k menší potřebě času terapeuta v průběhu terapie (jen na začátku při otevření lymfatických uzlin) je i levnější než manuální lymfatická drenáž.

Pomáhá celkové regeneraci organismu po úrazu, operaci či přetížení, detoxikaci organismu, zlepšení buněčného metabolismu, zvýšení fyzické kondice a imunity organismu.

l5

Přístrojová lymfodrenáž využívá k léčbě otoků kompresivní návleky .

Uvnitř těchto návleků jsou komory, které se nafukují podle předem nastaveného programu.

Jednoduchým pravidlem je, že čím více má návlek komor, tím je terapie efektivnější. 

 

 

V našem zařízení nabízíme lymfodrenáže zaměřené při onenocnění pohybového aparátu a pro kosmetický účinek

 

tel pro obj.721 663 535

 

 

 

.

Podologie

p11

Podologie

Medicínský obor, který se zabývá několika oblastmi terapie nohy dohromady. Zabývá se komplexním vyšetřením nohy, jejím zatížením při statické (stoj) a dynamické (chůze, běh) zátěži a dále výrobou individuální vložky (aktivní vložky) do obuvi, popř. jinou korekcí abnormalit na noze. Vyšetření se zaměřuje na prevenci zranění či bolesti pohybového aparátu a snaží se urychlit návrat do sportovních nebo běžných denních aktivit. Vyšetření ovšem nevyhodnocuje pouze odchylky v chůzi, ale také reakci na změnu postury (nastavení těla) celého pohybového aparátu při různých situacích.

p1

 

 

K vyšetření a následné terapii jsou vhodné děti i dospělí, u kterých se setkáváme s růstovými bolestmi v oblasti pat, kolen, s vadným držením těla, vyšší laxicitou vazů či velkou zátěží kladenou právě na nohy, planovalgózním postavením pat, plochonožím apod.

Nově se objevuje také skupina lidí s problémy právě v oblasti nohy - sportující dospělí, kteří se rozhodnou bez přípravy začít s novým sportem a zapomenou se vybavit vhodnou obuví. Nesmíme zapomenout také na starší generaci trpící výraznou bolestivostí v oblasti dolních končetin a zad nebo se u nich mohou objevovat také ortopedické deformity (hallux valgus, artróza apod.).

p2

Vyšetření není fyzicky náročné a trvá 60 minut. Fyzioterapeut provede kineziologický rozbor stoje, chůze, popř. běhu s využitím diagnostického přístroje Zebris. Na začátku se hodnotí statické zatížení nohou při stoji, chůzi .

Dále hodnotíme posun těžiště těla v prostoru. Lze hodnotit také zátěž dolních končetin v běžné nebo sportovní obuvi, kterou klient nejčastěji používá během dne či při sportu. Podle individuálního vyšetření se lze dohodnout na výběru vhodné korekční vložky, od které očekáváme podporu dolních končetin při zátěži, hlavně u mladší populace.

Pokud má klient již výrazné problémy či deformity nohou snažíme se pouze o částečnou korekci a odlehčení, které vede ke snížení bolestivosti a zlepšení chůze.

V našem zařízení spolupracujeme s protetickou firmou METIS PRAHA

Pro diagnostiku využíváme podoskop firmy MedFeet.s.r.o.

 

TEL pro objednání 774 841 140